Mẹo G Suite‎ > ‎

Contact

Xuất và chỉnh sửa danh sách liên hệ Gmail với số lượng lớn

đăng 16:34, 29 thg 2, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:36, 29 thg 2, 2016 ]

Việc chỉnh sửa từng địa chỉ liên hệ trong giao diện Gmail sẽ mất nhiều thời gian và nhàm chán. Thông thường việc cập nhật và thay đổi trong bảng tính sẽ giúp danh sách liên hệ được thực hiện tốt hơn với số lượng lớn.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdFBib0FYazhjdG8/view?usp=sharing

Chia sẻ Google Contact cũng dễ dàng như chia sẻ Google Calendar

đăng 18:00, 12 thg 5, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:01, 12 thg 5, 2015 ]

Chia sẻ Google Calendar có lẽ là ứng dụng thứ hai đối với hầu hết người dùng Google Apps, nhưng bạn có biết bạn cũng có thể chia sẻ Google Contacts cũng dễ như chia sẻ Google Calendar?
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3X0xta0RTSDg0SGM/view?usp=sharing

Chia sẻ địa chỉ liên hệ

đăng 00:22, 31 thg 3, 2015 bởi Người dùng không xác định   [ cập nhật 19:53, 6 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]

Delegated contacts (uỷ quyền địa chỉ liên hệ) cho phép người dùng doanh nghiệp ùy quyền truy cập đến các địa chỉ liên lạc trong "My Contacts" của họ mà không cần cấp quyền truy cập vào email hoặc bất cứ ứng dụng nào khác trong tài khoản của họ.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRC1xcGhrUzlYTGs/view?usp=sharing

Chia sẻ địa chỉ liên hệ bằng cách thay đổi thiết lập danh mục

đăng 00:20, 31 thg 3, 2015 bởi Người dùng không xác định   [ cập nhật 19:54, 6 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]

Google Apps Directory
là danh sách duyệt và tìm kiếm các tên người dùng và địa chỉ email trong tên miền được chia sẻ với tất cả mọi người trong tổ chức.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMalNmQVJpVk93SWc/view?usp=sharing

Khôi phục Google Contact

đăng 00:19, 31 thg 3, 2015 bởi Người dùng không xác định   [ cập nhật 19:54, 6 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]

Nếu bạn thực hiện các thay đổi đối với danh sách liên hệ và bạn muốn hoàn tác, bạn có thể khôi phục toàn bộ danh sách liên hệ về phiên bản đã lưu trước đó. Điều này cho phép bạn hoàn tác những thay đổi như:


https://drive.google.com/file/d/0B-EVzGeP4RdJaW1hNGNkeVdyUms/view?usp=sharing

Đồng bộ Google Contacts bằng Google Spreadsheet

đăng 00:17, 31 thg 3, 2015 bởi Người dùng không xác định   [ cập nhật 19:54, 6 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]

Một cuộc tranh luận diễn ra trong cộng đồng Google Apps Script trên Google+, Rob Aubrey đã hỏi về khả năng đồng bộ 
Google Contacts bằng Google Spreadsheet và chèn trực tiếp những trường tùy biến được quản lý bên trong Google Spreadsheet và có thể đồng bộ ngược lại lênGoogle Contacts, tại vùng tùy chỉnh “Date Last Contacted”. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau và đây là kết quả:

1-6 of 6