Drive‎ > ‎

Xem và quản lý phiên bản tập tin trong Google Drive

đăng 00:21, 2 thg 4, 2015 bởi Người dùng không xác định   [ cập nhật 20:43, 7 thg 4, 2015 bởi My Lien ]
Bạn có thể thấy những phiên bản trước của tập tin trong Google Drive thậm chí chúng chưa được tạo theo định dạng của Google. Bạn cũng có thể xóa bỏ và tải về phiên bản trước, hoặc cập nhật một phiên bản mới.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMT2dxdVJyemh3enc/view?usp=sharing
Comments