Drive‎ > ‎

Truy cập tập tin ngoại tuyến

đăng 19:45, 27 thg 6, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:47, 27 thg 6, 2015 ]
Người dùng hiện nay có thể làm việc trên các tập tin trên trình duyệt Chrome ngay cả khi không có kết nối Internet. Chrome sẽ tự động đồng bộ các tập tin trên Drive, Docs, Sheets và Slides, do đó người dùng có thể xem và chỉnh sửa các tập tin ngoại tuyến
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3U3JOb21uTWJzWFE/view?usp=sharing