Drive‎ > ‎

Truy cập các tập tin Office được gửi qua Gmail

đăng 00:27, 2 thg 4, 2015 bởi Người dùng không xác định   [ cập nhật 00:04, 7 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]
Để truy cập vào tập tin Office được gửi thông qua Gmail, người dùng có thể nhấp chuột vào tiêu đề trong email hoặc chọn từ ba tùy chọn sau đây:

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMaFdLaGdtS0RtQjg/view?usp=sharing
Comments