Drive‎ > ‎

Tiện ích từ Google Sheets: Xóa trùng lặp

đăng 16:48, 6 thg 12, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:51, 6 thg 12, 2015 ]
Tiện ích này đi kèm với hai thủ thuật hữu ích. Thứ nhất sẽ giúp người dùng so sánh hai bảng hoặc hai cột khác nhau và loại bỏ sự trùng lặp; thứ hai sẽ tìm kiếm các dòng duy nhất và trùng lặp trong bảng tính.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcWwyZU1sa0hqOGc/view?usp=sharing