Drive‎ > ‎

Thuyết trình nổi bật với Google Slides

đăng 22:24, 2 thg 5, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 22:26, 2 thg 5, 2015 ]
Trình bày soạn thảo với nhóm, có tác động cao
 
Cộng tác trong thời gian thực để xây dựng tài liệu có sức thuyết phục trong Google Slides, sau đó trình bày với khách hàng từ mọi thiết bị. Hãy đơn giản hóa quá trình thực hiện bằng cách tạo cho mọi người có thói quen sử dụng mẫu đơn giản.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UlNta0xjY0FVNG8/view?usp=sharing