Drive‎ > ‎

Thêm đầu trang, chân trang và số trang trên IOs

đăng 18:14, 9 thg 5, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:14, 9 thg 5, 2017 ]
Thêm ngày, tiêu đề, hoặc tên cho từng trang trong một tài liệu bằng cách sử dụng đầu trang và chân trang. Người dùng có thể thực hiện tất cả những thao tác trên chỉ trong Google Docs, riêng Google Sheets và Google Slides không thể thực hiện được.

Lưu ý: Người dùng chỉ có thể xem và chỉnh sửa số trang, đầu trang và chân trang khi một tài liệu ở chế độ "Bố cục in".

https://docs.google.com/document/d/1vv6RhCezeKocfWzZ4eWT_qZUEjAQ9IOu2bOjgUXQxxA/edit?usp=sharing