Drive‎ > ‎

Tạo và lưu mẫu trong Google Docs

đăng 17:46, 3 thg 7, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:47, 3 thg 7, 2016 ]
Dù thích hay không, đa phần các tài liệu được tạo trên Google Drive đều có vẻ tương tự như nhau. Nhưng tại sao người dùng đều luôn bắt đầu từ xuất phát điểm mỗi khi tạo tài liệu mới? Giờ đây cho dù là những ghi chú trong cuộc họp hay bài tập về nhà, người dùng đều có thể tiết kiệm thời gian bằng cách chuyển chúng thành các mẫu (template) để có thể sử dụng lại.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMVhuVy1oNlBvUkk/view?usp=sharing