Drive‎ > ‎

Tạo bảng tổng hợp trong Google Sheets

đăng 18:07, 19 thg 10, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:09, 19 thg 10, 2015 ]
Bảng tổng hợp giúp người dùng tóm tắt và phân tích dữ liệu lớn do hình thức hiển thị thông tin trong các định dạng dễ hình dung hơn. Người dùng dễ dàng thu thập những mẩu thông tin nhỏ và đưa ra kết luận từ tập hợp thông tin lớn.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Y3JDV2xCRVBONEE/view?usp=sharing