Drive‎ > ‎

Sử dụng Google Drive trên iPad hoặc iPhone

đăng 18:05, 13 thg 10, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:07, 13 thg 10, 2015 ]
Sử dụng Google Drive, người dùng có thể sao lưu tập tin, tạo tài liệu mới, chia sẻ công việc và tổ chức các công việc ở nhiều thư mục.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dW9VVUV3Vl9GYU0/view?usp=sharing