Drive‎ > ‎

Soạn thảo hình ảnh trong Google Slides và Drawings

đăng 23:55, 1 thg 4, 2015 bởi Người dùng không xác định   [ cập nhật 00:08, 7 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]
Google Slides và Drawings kể từ đây sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho người dùng trong việc soạn thảo văn bản và chia sẻ ý tưởng mà phần lớn những văn bản là hình ảnh nhằm tạo sự phong phú trong phần trình bày. Bây giờ việc soạn thảo Google Slides và Drawings đã dễ dàng hơn vì Slides sẽ cho phép cắt hình ảnh, ứng dụng hình ảnh, và thêm khung viền cho hình ảnh ngay trong phần trình bày.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMajV2Ny02QkJXTzg/view?usp=sharing
Comments