Drive‎ > ‎

Sắp xếp và sử dụng bộ lọc trong Google Sheets không cần quyền truy cập chỉnh sửa

đăng 00:03, 2 thg 4, 2015 bởi Người dùng không xác định   [ cập nhật 00:08, 7 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]
Có bao giờ bạn cần phải lọc hoặc sắp xếp dữ liệu vào một bảng tính mà bạn không được chia sẻ quyền chỉnh sửa?

Chẳng hạn như, trong trường hợp bạn đang xem dữ liệu bán hàng trên một bảng tính nhóm rộng mà chỉ có một chủ sở hữu có thể chỉnh sửa, nhưng bạn chỉ muốn xem các mục mà bạn phải đảm nhận. Bây giờ bạn có thể thực hiện điều này bằng cách tạo ra một "bộ lọc xem tạm thời" (temporary filter view) từ thanh công cụ hoặc menu dữ liệu trong Google Sheets mới.


https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMaVpYUkVNVHFXNmM/view?usp=sharing
Comments