Drive‎ > ‎

Mở lại nhận xét trong Google Docs, Sheets và Slides

đăng 17:49, 19 thg 9, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:50, 19 thg 9, 2016 ]
Khi cộng tác trên Google Docs, Sheets và Slides, tính năng nhận xét giúp người dùng thảo luận các vấn đề không thỏa đáng hoặc yêu cầu chỉnh sửa. Thông thường, sau khi nhận xét đó đã được giải quyết thì ít ai lưu tâm đến dù có thể mở thêm nhận xét cùng chung một vấn đề.
https://docs.google.com/document/d/1tm6Y6fwMUdxD2IHeMC6QcrJEg13CKr1zLwfWximRC90/edit?usp=sharing