Drive‎ > ‎

Mẹo tính toán nhanh trong Google Sheets

đăng 17:45, 7 thg 9, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:46, 7 thg 9, 2016 ]
Chỉ cần đánh dấu khối các ô theo nhu cầu, người dùng Google Sheets sẽ có được kết quả: TỔNG (SUM), TRUNG BÌNH (AVERAGE), TỐI THIỂU (MIN), tối đa (MAX), ĐẾM (COUNT)...
https://docs.google.com/document/d/1asEFF3SNO5rNRsYpOnUecXnbA-qv06WeEUZKfClXya0/edit?usp=sharing