Drive‎ > ‎

Lịch sử sửa đổi trong Google Docs

đăng 18:28, 23 thg 7, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:28, 23 thg 7, 2017 ]
Nếu người dùng đang cộng tác với một vài người khác trên một tập tin, có thể khó khăn để xác định chính xác ai đã thay đổi thông tin và thay đổi khi nào.

Vậy tại sao không sử dụng lịch sử xem lại trong Docs, Sheets và Slides để xem việc cập nhật đối với các tập tin? Tính năng này cho phép người dùng xem được ai đã thay đổi những thông tin gì và thời gian thay đổi

https://docs.google.com/document/d/1YUKgKgKC26mkv0dclLnOFMKXWkdClyeiU8xy9Byeywo/edit?usp=sharing