Drive‎ > ‎

Hạn chế truy cập Google Forms

đăng 17:46, 13 thg 6, 2016 bởi My Lien
Google Forms (Biểu mẫu) giúp thu thập thông tin dễ dàng, nhưng đôi khi người dùng không muốn tất cả mọi người đều có thể điền form, khi đó cần hạn chế số lượng người có thể hoàn thành Google Biểu mẫu.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMakl5eDFGNXV5YTQ/view?usp=sharing