Drive‎ > ‎

Hạn chế số lượng phản hồi tới Google Form

đăng 16:46, 11 thg 1, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:47, 11 thg 1, 2016 ]
Hầu hết các sự kiện đều có giới hạn không gian do đó việc hạn chế số lượng người đăng ký là điều cần thiết. Nếu đang sử dụng Google Form để tiếp nhận lượt đăng ký sự kiện với khả năng hạn chế thì không có cách nào khác để hạn chế số lượng người tham dự ngoài cách sử dụng công cụ Google’s out-of-the-box.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMZlNOaFZIdTA3N2M/view?usp=sharing