Drive‎ > ‎

Google Sheets: Tạo hàng trăm địa chỉ email mới trong vài giây

đăng 16:38, 5 thg 1, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:39, 5 thg 1, 2016 ]
Các chức năng trong bảng tính không chỉ dành cho kế toán và các chuyên gia phân tích tài chính, sau đây là những công thức được xem như là “ công thức hàng ngày” vì những công thức này giúp nhanh chóng giải quyết vấn đề gặp phải hàng ngày.
https://docs.google.com/document/d/1rwMUUZ2eQAjeozYGst5d5oV5VrvTPGpJHIGdEaeq_Yw/edit?usp=sharing