Drive‎ > ‎

Google Drive: Làm thế nào để chia sẻ tập tin và thư mục?

đăng 00:26, 2 thg 4, 2015 bởi Người dùng không xác định   [ cập nhật 00:04, 7 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]
Nếu bạn muốn gửi một tập tin hoặc một thư mục đến ai đó để họ có thể xem, chỉnh sửa hoặc bình luận, bạn có thể chia sẻ tập tin hay thư mục này trực tiếp từ Google Drive, Docs, Sheets, hoặc Slides hoặc thông qua một đường dẫn hoặc gửi tập tin qua email.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNlBrb3pnUlVqOG8/view?usp=sharing
Comments