Drive‎ > ‎

Cộng tác với Google Drive

đăng 20:22, 11 thg 10, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 20:23, 11 thg 10, 2015 ]
Với Google Apps người dùng có thể tải lên, chia sẻ, đồng bộ và mở bất kì loại tập tin bao gồm: văn bản, hình ảnh và video. Thực hiện các bước sau để bắt đầu với Google Drive.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QXloakhRY2huU0E/view?usp=sharing