Drive‎ > ‎

Cộng tác thông minh và nhanh hơn với Google Drive

đăng 18:39, 7 thg 9, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:40, 7 thg 9, 2015 ]
Chia sẻ đơn giản, an toàn
Với Google Drive, đồng nghiệp và các đối tác bên ngoài có thể làm việc cùng nhau trong thời gian thực trên các phiên bản mới nhất của bất kỳ tập tin, điều này phục vụ cho việc cộng tác thông minh hơn và nhanh hơn.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3cFplX0F0OTU1cXc/view?usp=sharing