Drive‎ > ‎

Chuyển dữ liệu vào Heat map

đăng 18:14, 17 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:16, 17 thg 4, 2015 ]
Những cập nhật về điều kiện định dạng trong Google Sheets cho phép người dùng chuyển bất kỳ dữ liệu thành heat map chỉ với một vài bước đơn giản.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UVpNcW1tRW0zUmc/view?usp=sharing
Comments