Drive‎ > ‎

Chỉnh sửa và định dạng dữ liệu trong Google Sheets trên máy tính

đăng 16:51, 28 thg 12, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:51, 28 thg 12, 2017 ]
Người dùng có thể thêm dữ liệu vào bảng tính và có thể chỉnh sửa, định dạng cho các cột và dữ liệu.
Để định dạng một phần của văn bản hoặc nội dung trong một ô, nhấp đúp vào ô, chọn nội dung cần định dạng, sau đó chọn một tuỳ chọn định dạng.
https://docs.google.com/document/d/17-FbANr0oshERHTaVHU0lSNd-PH-F2cjx48JktV3T1w/edit?usp=sharing