Drive‎ > ‎

Cài đặt Google Drive plugin dành cho Microsoft Office

đăng 17:11, 27 thg 11, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:19, 27 thg 11, 2015 ]
Drive plugin dành cho Microsoft Office
cho phép người dùng làm việc trong Word, Excel, và Power Point có thể mở trực tiếp từ Google Drive và lưu vào Google Drive mà không cần rời khỏi các chương trình Office.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3X1JuUjhOd2dncEk/view?usp=sharing