Drive‎ > ‎

Bốn tính năng mới để tùy chỉnh Google Form

đăng 23:44, 1 thg 4, 2015 bởi Người dùng không xác định   [ cập nhật 00:09, 7 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]
Bắt đầu từ 09/09/2013, bạn sẽ có thể trải nghiệm với bốn tính năng mới để tạo ra các form hoàn hảo của bạn: progress bars, data validation, embedded YouTube videos, and custom messages (thanh tiến trình, xác nhận dữ liệu, nhúng video YouTube, và tin nhắn tùy chỉnh).


https://drive.google.com/file/d/0B-EVzGeP4RdJS3U2QTl0OS01blE/view?usp=sharing
Comments