Drive‎ > ‎

Báo cáo kiểm soát Google Drive (GAU)

đăng 00:07, 2 thg 4, 2015 bởi Người dùng không xác định   [ cập nhật 00:07, 7 thg 4, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]
Tính năng này chỉ khả dụng với 
Google Apps Unlimited.

Báo cáo kiểm soát Drive liệt kê tất cả hoạt động mỗi khi người dùng trong miền của bạn tạo, cập nhật, xóa, hoặc chia sẻ nội dung trên Drive. Báo cáo này bao gồm nội dung được tạo trong Google Docs, Sheets, Slides và các ứng dụng khác cũng như nội dung được tạo ra ở những ứng dụng khác được tải lên Drive, chẳng hạn như các tập tin PDF và Word.

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMemNIM0p3ZzlxTUk/view?usp=sharing
Comments