Drive‎ > ‎

7 tiện ích miễn phí sử dụng Docs chuyên nghiệp hơn (phần 2)

đăng 16:51, 26 thg 1, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 20:34, 26 thg 10, 2016 ]
Đã có bao giờ bạn sử dụng từ “capital” 6 ln trong cùng một đề xuất?
Thesaurus giúp người dùng chèn từ điển vào thanh bên của Google Docs. Đánh dấu từ để tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa sẽ cải thiện cách chọn từ trong tài liệu.
https://docs.google.com/document/d/1F5XlgUBndrfKw-WN7a_PxLMr8Ol4buqVIpqDEZn3xq0/edit?usp=sharing