Drive‎ > ‎

5 tiện ích miễn phí sử dụng Google Sheets chuyên nghiệp hơn (phần 2)

đăng 17:08, 28 thg 1, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 20:28, 26 thg 10, 2016 ]
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMallobUc3Qy1GRnM/view?usp=sharing
Gửi một email tới hàng trăm người sẽ mất nhiều thời gian và không chuyên nghiệp. Đã từng bao giờ bạn soạn và gửi emails cho hàng trăm người như vậy chưa và bạn làm bằng cách nào?
https://docs.google.com/document/d/1tm4-2FrKo3DYOouQEPgdKbuKSinHwzjGh-E6nBuRh6E/edit?usp=sharing