Drive‎ > ‎

5 chức năng Google Sheets: Đưa dữ liệu thị trường chứng khoán vào Google Sheets

đăng 16:39, 7 thg 1, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:50, 7 thg 1, 2016 ]
Các chức năng trong bảng tính không chỉ dành cho kế toán và các chuyên gia phân tích tài chính, sau đây là những công thức được xem như là “ công thức hàng ngày” vì những công thức này giúp nhanh chóng giải quyết vấn đề gặp phải hàng ngày.
https://docs.google.com/document/d/1Q7Mp6JrYcYjOXFwcuUo0xAlhg8mh2Lwn7Zd2migBD-I/edit?usp=sharing