Drive‎ > ‎

5 chức năng Google Sheets: Tính toán thời gian

đăng 19:29, 3 thg 1, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 23:50, 3 thg 1, 2016 ]
Các chức năng trong bảng tính không chỉ dành cho kế toán và các chuyên gia phân tích tài chính, sau đây là những công thức được xem như là “ công thức hàng ngày” vì những công thức này giúp nhanh chóng giải quyết vấn đề gặp phải hàng ngày
https://docs.google.com/document/d/1dt1H61SezW61JYYy4aROqAbcD3IwtWtxayNZ5Syq87k/edit?usp=sharing