Drive‎ > ‎

4 cập nhật trong Google Forms

đăng 16:47, 15 thg 1, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:48, 15 thg 1, 2017 ]
Vừa qua, Google đã công bố danh sách
các tính năng mới trong Google Forms (Biểu mẫu), chẳng hạn như câu hỏi gợi ý dựa trên trường hợp sử dụng và khả năng hiển thị những người đã hoàn thành và chưa hoàn thành form, những tính năng mới này không chỉ giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc tạo biểu mẫu mà còn cung cấp hiểu và phân tích tốt hơn những biểu mẫu đã hoàn thành.
https://docs.google.com/document/d/1LkTfTJ8TVNZlhZoAsx8gmDaIEiTz0fi2WJY1QgRbDKk/edit?usp=sharing