Case studies‎ > ‎

Pratindustries: Người khổng lồ ngành giấy ứng dụng Google Apps để tăng năng suất

đăng 23:27, 29 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 20:15, 9 thg 4, 2015 ]

Người khổng lồ trong ngành bao bì giấy tái chế sử dụng Google Apps để tăng năng suất, phối hợp với các dự án và trợ giúp phục hồi thảm hoạ