Case studies‎ > ‎

Delivery Hero: Doanh nghiệp giao phát thực phẩm

đăng 23:19, 29 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 04:38, 4 thg 4, 2015 ]

Delivery Hero duy trì mô hình kinh doanh tối giản và hợp lý hoá ngân sách IT với Google Apps